Algemene voorwaarden


1. Vera Sijpkes: VeraMarjoleine fotografie, gevestigd te Tiel onder KvK nr. 87627884
2. Klant: Degene met wie Vera Sijpkes een overeenkomst is aangegaan
3. Partijen: Vera Sijpkes en klant samen.
4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten, producten en diensten die Vera Sijpkes aanbiedt.
2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
3. Vera Sijpkes kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld bij fysieke dan wel materiële schade veroorzaakt tijdens de fotoshoot.
4. Vera Sijpkes is niet verantwoordelijk voor onverwachte bijkomende kosten, zoals voor een penning om toegang te hebben voor een locatie of een boete omdat er geen toegang was gevraagd voor de locatie. Mocht een penning of toestemming nodig zijn moet dit geregeld en betaald worden door de klant.
5. Deze algemene voorwaarden kunnen op ieder gewenst moment door Vera Sijpkes worden aangepast.1. Wanneer u een fotoreportage geboekt heeft, gaat u automatisch akkoord met alle voorwaarden. Wanneer u het niet eens bent met één of meerdere voorwaarde(n), dient u dit d.m.v. schriftelijk contact aan te geven.
2. De kosten van een fotoshoot zijn exclusief eventuele reiskosten.
3. Voor de shoot wordt een datum, tijd en locatie gekozen die voor Vera Sijpkes en de klant beiden schikt. In geval van onverwachte tegenslagen (overlijden van een naaste, ziekte klant, etc.) of een slechte weersituatie (heftige regen, onweer, dikke mist, sneeuwstorm, etc.) mag de shoot worden afgezegd door Vera Sijpkes of door de klant. Bij het verzetten komen geen extra kosten, indien de locatie hetzelfde blijft. Wanneer de locatie verandert kunnen de reiskosten aangepast worden.
4. Een shoot kan 5 werkdagen voor de afgesproken datum kosteloos worden geannuleerd. Dit houdt in dat de shoot in zijn geheel gecanceld wordt en niet verplaatst wordt. Wanneer de annulering niet op tijd aangegeven wordt, zal er 50% van de kosten in rekening worden gebracht.
5. Het afgesproken bedrag van de shoot, inclusief reiskosten, wordt na de shoot gefactureerd. Dit bedrag moet binnen de termijn van 14 dagen worden overgemaakt.1. De klant krijgt het afgesproken aantal foto’s uit het gekozen pakket. Pakketten worden vastgesteld na het uitkiezen van de foto’s in de online uitkiesgalerij. De mogelijkheid om van pakket te wisselen is niet meer mogelijk nadat de factuur verzonden is.
2. Mocht de klant extra foto’s willen nabestellen tussen pakketten in of boven het hoogste pakket, komen deze kosten bovenop de huidige pakketprijs.
3. Klachten of opmerkingen over het geleverde product dienen binnen 7 dagen na het ontvangen van de foto’s te worden aangegeven bij Vera Sijpkes.
4. De producten die Vera Sijpkes levert zijn persoonlijk gemaakt voor de klant, daarom is teruggave van geld niet mogelijk.1. De door Vera Sijpkes opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2. Indien de klant extra foto’s nabestelt zal de levertijd langer worden. Dit is afhankelijk van de grootte van uw nabestelling. Indien van toepassing wordt dit gecommuniceerd met de klant.
3. De levertijd kan ten alle tijden aangepast worden als er bij Vera Sijpkes een onverwachte tegenslag komt. Indien van toepassing wordt dit duidelijk gecommuniceerd met de klant.1. Alle prijzen die Vera Sijpkes hanteert zijn in euro’s en exclusief eventuele overige kosten zoals reis- of verzendkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
2. Alle prijzen die Vera Sijpkes hanteert voor producten of diensten kan Vera Sijpkes ten allen tijde wijzigen.
3. Verhogingen van kostprijzen die Vera Sijpkes niet kon voorzien ten tijde van het maken van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.
4. De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Vera Sijpkes gerechtigd een boete in rekening te brengen.
2. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst van Vera Sijpkes, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Vera Sijpkes te betalen.1. Vera Sijpkes behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op alle producten.
2. Vera Sijpkes is vrij om de foto’s overal te publiceren en te gebruiken voor zowel zakelijke als commerciële doeleinden. Dit kan onder andere op social media of de website zijn.
3. De klant dient altijd enige vorm van naamsvermelding te gebruiken bij publicatie op sociale media of elders op internet.
4. Het bewerken van de foto’s door de klant zelf is niet toegestaan, hieronder valt ook bijsnijden.
5. Het is voor de klant niet toegestaan om foto’s door te geven aan (commerciële) bedrijven zonder toestemming van Vera Sijpkes.

Geüpdatet op 3 januari 2024


Definities

Algemeen

De fotoshoot

Producten en diensten

Levering

Prijzen

Gevolgen niet tijdig betalen

Intellectueel eigendom

@veramarjoleinefotografie

Volg mij op instagram